U svezi s vašim upitom trebaju li korisnici potpora plaćati porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak i prirez na iznose bespovratne potpore koju će im vaše ministarstvo prema odluci Vlade Republike Hrvatske u okviru Programa potpora za inovacije za 2002. odobravati iz Državnog proračuna, naše je mišljenje: Prema odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), porezom na dodanu vrijednost oporezuju se isporuke dobara i usluga koje obave poduzetnici - porezni obveznici. Isporuka u općenitom smislu postoji kada isporučitelj daje primatelju gospodarsku vrijednost i za to prima određenu naknadu. U svakom konkretnom slučaju se procjenjuje postoji li isporuka koja podliježe oporezivanju. Ako između primatelja i davatelja potpore postoji isporuka dobra ili usluge, tada potpora načelno predstavlja naknadu za obavljenu isporuku odnosno osnovicu za obračun poreza na dodanu vrijednost u smislu odredbe čl. 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, prema odredbi čl. 51., st. 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.), u naknadu ne ulaze iznosi primljeni po osnovi premija, regresa i drugih poticajnih sredstava iz proračuna. Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00 ...