Na Vaš prethodno navedenim aktom postavljeni upit, podliježu li plaćanju posebnog poreza na luksuzne proizvode, satovi sa kućištem od običnih kovina koji sadrže umetke od plemenitih kovina, prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja, u nastavku dajemo odgovor. U članku 2. Zakona o posebnom porezu na luksuzne proizvode (Narodne novine br. 105/99. i 114/01.), definirano je što se smatra predmetom oporezivanja. Pod II. točka 1. predmetnog Zakona, kao predmet oporezivanja navedeni su ručni, džepni i drugi osobni satovi, s kućištem ili remenom od plemenite kovine ili od kovine prevučene plemenitim metalima. Prema članku 3. stavak 6. Pravilnika o posebnom porezu na luksuzne proizvode (Narodne novine br. 12/99. i 119/01.), navedeno je da se ručnim, džepnim i drugim osobnim satovima smatraju satovi čije je kućište od plemenitih kovina ili od kovine koja je prevučena plemenitim kovinama s električnim pogonom, s automatskim navijanjem i ostali, bilo s mehaničkim pokazivačem, s optičkim-elektronskim pokazivačem i drugi. Sukladno navedenom, mišljenja smo da su osobni satovi s kućištem, u potpunosti od plemenitih kovina ili od običnih kovina platiranih plemenitim kovinama, odnosno od tih materijala kombiniranih s prirodnim ili kultiviranim biserima ili draguljima ili poludraguljima (prirodnim ...