​Primili smo upit u kojem je navedeno da je u postupku pokrenutom po članku 63. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12.) porezni obveznik, kao izvor sredstava za stjecanje nekretnine u Zagrebu naveo novčana sredstva uplaćena sa računa njegove majke, koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama i ondje radi, a u Republici Hrvatskoj ima prijavljeno prebivalište i ima u vlasništvu nekretnine od 2007.godine. Postavljaju upit podliježe li fizička osoba oporezivanju porezom na dohodak za dohodak ostvaren nesamostalnim radom u Sjedinjenim Američkim Državama u Republici Hrvatskoj, odnosno može li se prema odredbama članka 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08., 18/11., 78/12., 136/12.) smatrati da ista ima prebivalište u tuzemstvu te što se u smislu članka 38. Općeg poreznog zakona smatra stanom u vlasništvu ili posjedu, odnosno je li se stanom može smatrati kuća, apartman, vikendica i drugi objekti koji su opremljeni za stanovanje. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Republika Hrvatska nema u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Utvrđivanje i oporezivanje dohotka što ga ostvaruju fizičke osobe, pa tako i dohotka od nesamostalnog rada uređeno ...