Od društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom E. d.o.o., primili smo upit koji se odnosi na mogućnosti da pravne osobe kao poslodavci za svoje radnike jednokratno uplate neoporezive iznose od 400,00 kuna po radniku i to u dobrovoljni mirovinski fond. Postavljen je upit mogu li se takve uplate na ime kupnje udjela u fondu smatrati davanjem poklona radnicima u naravi. Nastavno odgovaramo.

Odredbama članka 14. stavak 1. točka 1. i stavak 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a između ostalih i primici u naravi, kojima se smatraju korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti koje poslodavci i isplatitelji primitka odnosno plaće iz stavaka 1. i 2. članka 14. toga Zakona daju radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju te primitke.

Detaljnije odredbe o primicima po osnovi nesamostalnog rada u naravi radnika i drugih fizičkih osoba iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak propisane su člancima 15. i 16. Pravilnika o porezu ...