Obratili ste nam se s upitom oporezuju li se brodovi iznad 12 metara dužine , težine preko 15 bruto tona koji prevoze više od 12 putnika porezom na promet nekretnina ili posebnim porezom na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove, obzirom da Ministarstvo pomorstva, prometa i veza - Lučka kapetanija Split navedene brodove smatra nekretninom. Odgovaramo u nastavku. Prema članku 5. točka 5. i 6. Pomorskog zakonika (Narodne novine br. 17/94. do 43/96.) putnički brod je brod koji je ovlašten prevoziti više od 12 putnika, a teretni brod je brod koji nije putnički brod, a čija duljina je 12 metara ili veća, a bruto tonaža 15 ili veća. Člankom 223. Pomorskog zakonika propisano je da su brod i brod u izgradnji pokretne stvari. U smislu odredbi Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine od br. 69/97. do 153/02.) brod nije nekretnina te se ne oporezuje porezom na promet nekretnina. Shodno navedenom, brodovi se smatraju pokretninom, pa kad je riječ o brodovima koji služe za prijevoz robe i putnika (bez obzira na dužinu i težinu) ne podliježu oporezivanju posebnim porezom na osobne automobile, ostala motona vozila, plovila i zrakoplove prema odredbama ...