Primili smo vaš upit Klasa: 416-01/09-01/15, Ur. broj: 513-07-02/10-2 od 14. travnja 2010. koji se odnosi na oporezivanje plača po sudskoj presudi u kojem navodite da je Općinski sud u Zaboku dostavio zahtjev da se izvrši obračun poreza, prireza i doprinosa, uključujući i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju obzirom da je banka na poseban račun izdvojila plaće radnika koje se isplaćuju na temelju ovrhe, prema presudi toga suda Posl. br. P-611/06-13 od 12. srpnja 2007, a koju je potvrdio županijski sud u Zlataru, kao sud drugog stupnja. Navedenom presudom radniku je, između ostalog, dosuđena i naknada štete i naknada radi neiskorištenog godišnjeg odmora, stoga je postavljen upit vezano uz navedene naknade. U nastavku odgovaramo.

Odredbama članka 45. stavaka 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10.) i članka 61. stavka 9. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. i 146/09.) propisano je da predujam poreza kod dohotka od nesamostalnog rada iz članaka 14. toga Zakona obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine ili u određenim propisanim slučajevima i sam porezni obveznik, i to prilikom ...