Porezna uprava, Područni ured Zagreb, dostavila nam je upit Ispostave temeljen na upitu Škole iz Zagreba. U upitu je navedeno da je Općinski sud u Zagrebu donio presudu prema kojoj je tuženoj Školi naložena isplata naknade za smjenski rad radniku te škole kao tužitelju i to za razdoblje od 15. travnja 2002. do 15. travnja 2005. godine, a koja je bila utužena u bruto iznosu od ukupno 7.791,84 kune. Istodobno je tuženoj presudom naložena isplata naknade troška parničnog postupka te isplata zatezne kamate od 26. listopada 2005. godine do dana isplate. Budući da tužena Škola nije izvršila sudsku presudu, Općinski sud u Zagrebu je proveo ovrhu na žiro računu tužene te potom radniku škole kao tužitelju isplatio ukupno dosuđeni iznos bruto naknade za smjenski rad, na njegov tekući račun pri poslovnoj banci. S obzirom da Općinski sud u Zagrebu nije od tužene, a ni od Porezne uprave zatražio obračun dužnih doprinosa za obvezna osiguranja, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, te da te obveze nisu ni uplaćene pri isplati naknade, tužena Škola postavila je upit tko je u ovom slučaju obvezan izvršiti obračun i ...