Na upit o obvezi oporezivanja kamata na neisplaćene plaće za 1997. i 1998. godinu po sudskoj presudi, Ministarstvo financija je odgovorilo: U skladu s odredbama članka 33. stavka 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se, obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate. Budući da se u konkretnom slučaju plaće za 1997. i 1998. godinu s kamatama isplaćuju u 2001. godini, to se pri isplati primjenjuju propisi o oporezivanju dohotka koji su na snazi i u primjeni u 2001. godini. Odredbama članka 15. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01.) propisano je da u slučaju kada poslodavac isplaćuje posloprimcu plaću sa zakašnjenjem, kamate isplaćene po toj osnovi do visine 6% godišnje smatraju se naknadom štete i ne podliježu oporezivanju u skladu s čl. 6., st. 2., t. 2.5. Zakona o porezu na dohodak. S obzirom da je poslodavac u konkretnom slučaju obvezan isplatiti zakašnjele plaće s pripadajućim kamatama obračunatim po stopi od 18% godišnje, proizlazi da se razlika kamata obračunata po stopi od 18% i kamata obračunatih po stopi od ...