Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji 01. srpnja 2013., uz već propisane posebne postupke oporezivanja za male porezne obveznike i posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete, propisuje se, između ostalog, i posebni postupak oporezivanja putničkih agencija.
Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija propisan je odredbama članaka 91. do 94. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13.).   Porezna uprava je o tome dala uputu, može se vidjeti klikom miša ovdje. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.