Navedenim dopisom obratili ste se kao likvidator dvaju leasing društava koja su u procesu kontroliranog gašenja svog poslovanje. U dopisu se navodi da se trenutno u Republici Hrvatskoj odvija postupak dobrovoljne likvidacije ili smanjenja nekoliko leasing kuća te da postoji razmatranje ostalih leasing kuća o mogućnosti kupnje ili prijenosa aktivnih ugovora o leasingu. Prema navodima u dopisu na kraju isteka roka na koji je ugovor o financijskom leasingu sklopljen leasing kuća kod uredne otplate prenosi i formalno vlasništvo na korisnika predmeta leasing te u tom kontekstu ne dolazi do dodatnog oporezivanja PDV-om obzirom da je isporuka oporeziva u punom iznosu na početku trajanja ugovora o financijskom leasingu. Obzirom na razmatranje leasing kuća o mogućnosti kupnje ili prijenosa aktivnih ugovora o leasingu u upitu se postavlja pitanje da li se u transakciji prodaje financijskih potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu primjenjuje ista analogija primjenjiva na prodaju ostalih financijskih potraživanja budući da se kod prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu prenosi i formalno vlasništvo nad predmetom leasinga kod kojeg je već na početku sklapanja ugovora preneseno ekonomsko vlasništvo. U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. Odredbama članka 5. stavka 2. Zakona o leasingu ...