Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) popusta koji su dani na usluge koje se obavljaju fizičkim osobama. Radi se o sljedećim popustima koji se odobravaju: 1. svim korisnicima usluge (po svakom objektu) u iznosu od 1,60 kuna bez PDV-a, te 2. korisnicima usluge (po svakom objektu) kojima se temeljem ispostavljenih faktura po količini otpada ukupni iznos naknade povećava u odnosu na dosadašnju naknadu (po zaduženoj površini,) u visini navedene razlike povećanja. Takvim popustom za istu uslugu imali bi različite naknade, a primatelja usluge razlikovali bi prema njegovom socijalnom statusu (veličina stana, broj članova i slično). U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. Odredbama članka 33. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara i usluga smatra naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga. U poreznu osnovicu sukladno članku 33 ...