Gospođa N. H. i gospodin Ž. P. namjeravaju osnovati Društvo koje bi obavljalo djelatnost izdavanja tjednog lista otisnutog na papiru i postavljanja i održavanja internetskog portala informativnog sadržaja. Tjedni list bi sadržavao oko 40% oglasnog odnosno promidžbenog sadržaja i 60% informativnog, kulturnog, sportskog i zabavnog sadržaja te bi bio besplatan za čitatelje jer bi se financirao prihodima od oglašavanja, stoga smatraju da se prihodi ubiru od oglašivača, a ne od čitatelja, što je uobičajen način poslovanja u razvijenim zemljama. Jednak način poslovanja primjenjivali bi i kod djelatnosti postavljanja i održavanja internetskog portala, odnosno korisnici bi besplatno mogli pristupiti portalu, svi troškovi financirali bi se prihodima od oglašavanja. Obzirom na navedeno postavljena su pitanja o tome treba li porezni obveznik obračunati porez na dodanu vrijednost na isporuku tjednog lista bez naknade te na omogućavanje pristupa portalu bez naknade, obzirom da će se tjedni list financirati od usluga oglašavanja, te mogu li se troškovi izdavanja i distribucije tjednika bez naknade odnosno troškovi postavljanja i održavanja portala bez naknade smatrati rashodom koji je u funkciji prihoda, te treba li se osnovica poreza na dobit povećavati za prihode koji bi se ostvarili prodajom tjednog lista ...