Udruga iz dostavnog popisa postavila je pitanje u vezi oporezivanja PDV-om kotizacija za odbojkaška natjecanja koje naplaćuje odbojkaškim klubovima na koje odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 39. stavka 1. točke m) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., dalje u tekstu: Zakon) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za usluge usko povezane uz sport ili tjelesni odgoj što ih obavljaju neprofitne pravne osobe osobama koje se bave sportom ili sudjeluju u tjelesnom odgoju. Sukladno članku 63.a Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 58/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) primatelji usluga iz članka 39. stavka 1. točke m) Zakona su osobe koje se sportom ili tjelesnim odgojem bave profesionalno ili amaterski. Prema članku 18. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13. i 85/15.) sportska djelatnost obuhvaća sudjelovanje u sportskom natjecanju, sportska priprema, sportska rekreacija, sportska poduka, organiziranje i vođenje sportskog natjecanja te upravljanje i održavanje sportske građevine. Odredbama članka 46. istoga Zakona propisano je, između ostalog, da sportski savez usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi natjecanja, uređuje sustav natjecanja, pitanja koja se odnose na registraciju ...