Od Ministarstva obrane, Zagreb, Uprave za financije i proračun, primili smo upit koji se odnosi na porezne obveze pri isplati otpremnina zaposlenicima toga Ministarstva i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske. Postavljeno je pitanje smije li se kod obračuna poreza na dohodak kod otpremnina uzeti u obzir više osobnih odbitaka, kako bi se povećala neto isplata i smatra li se radom kod jednog poslodavca ukupni radni staž u državnoj službi odnosno svim državnim tijelima. Nastavno odgovaramo. 1. U skladu s odredbama čl. 12., st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.) primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju se, između ostalih primitaka i primici po osnovi naknada, potpora, nagrada i drugog, koje poslodavac daje zaposlenicima iznad propisanih iznosa. S obzirom da je odredbama čl. 12., st. 2., t. 20. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 54/01. i 2/03.) propisan iznos najviše neoporezive otpremnine radi poslovno i osobno uvjetovanih otkaza, to se isplaćeni iznosi iznad najviših porezno dopustivih smatraju plaćom koja podliježe oporezivanju na način propisan odredbama čl. 33., st. 3. i 4. odnosno st. 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak i čl. 17., st ...