Od Autobusne r. d.o.o. (ARZ) primili smo upit o oporezivanju otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza. U upitu se navodi da je ARZ trgovačko društvo koje je osnovao Zagrebački električni tramvaj d.o.o. (ZET) kao jedini osnivač, uz obvezu preuzimanja radnika. S danom preuzimanja radnika 1. 1. 1995. ARZ je preuzela, u neizmijenjenom obliku i opsegu, sva prava preuzetih radnika stečena radom u ZET-u, a posebno prava u vezi s otkazom, otkaznim rokovima i otpremninama. Stoga ARZ moli za mišljenje može li se ukupni staž ostvaren u ZET-u i ARZ-u smatrati radom kod jednog poslodavca, u vezi s obračunom poreza na dohodak kod otpremnina radi osobno uvjetovanih otkaza. Članak 10. st. 1. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisuje da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz čl. 14. st. 1. (plaća po osnovi nesamostalnog rada) ovoga Zakona, po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa. Prema čl. 2. st. 2. toč. 20. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/05. i 14/05.), u skladu s odredbama čl. 10 ...