Od "D." iz Zagreba, primili smo upit o oporezivanju otpremnina državnih službenika. U upitu se navodi da je "D." preuzela državne službenike i namještenike od MUP-a i MO. Nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu, 68 državnih službenika je ostalo neraspoređeno na odgovarajuća radna mjesta, te su stavljeni na raspolaganje. Stoga "D" moli za mišljenje može li se ukupni staž ostvaren u MUP-u ili MO te u "D" smatrati radom kod jednog poslodavca, u svezi obračuna poreza na dohodak kod otpremnina radi poslovno uvjetovanih otkaza. Članak 10. stavak 1. točka 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisuje da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. (plaća po osnovi nesamostalnog rada) ovoga Zakona, po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatiteIj primitku, odnosno plaće, do propisanih iznosa. Prema članku 13, stavak 2. točka 21. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.), u skladu s odredbama članka 10. točke 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju se iznosi sto ih poslodavci isplaćuju svojini radnicima, i ...