Povodom dopisa Broj: 18-1730-5577-122-2007 od 2. studenoga 2007. u predmetu načina oporezivanja i utvrđivanja doprinosa za obvezna osiguranja osoba koje obavljaju nove oblike obavljanja samostalnih djelatnosti sukladno odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrtu (Narodne novine br. 68/07.) – domaće radinosti i sporednih zanimanja dajemo očitovanje u nastavku.

1. OPOREZIVANJE DJELATNOSTI Činjenica je da su djelatnosti domaće radinosti i sporednih zanimanja samostalne djelatnosti izjednačene s obrtom sukladno odredbi članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. – dalje u tekstu Zakon) a način utvrđivanja dohotka od samostalne djelatnosti propisan je člancima od 19. do 23. Zakona.

1.1. UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI Prema odredbi članka 23. Zakona obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka 18. Zakona dužni su upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dohodak i utvrđivati dohodak na temelju podataka iz poslovnih knjiga. Obveza poreza na dohodak ovisi o ostvarenom dohotku iskazanom na godišnjoj prijavi poreza na dohodak koju je porezni obveznik dužan podnijeti prema članku 39. stavku 1. točki 2. Zakona.

1.2. UTVRĐIVANJE PAUŠALNOG DOHOTKA I PAU&Scaron ...