Porezna uprava objavila je novu brošuru pod nazivom „Oporezivanje prometa nekretnina“. Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 27. listopada 2014., a što se mijenja u oporezivanju nekretnina od 1. siječnja 2015. može se vidjeti klikom miša ovdje.


Sadržaj:
1. Uvod
2. Porez na promet nekretnina
2.1 Porezni obveznik, porezna osnovica i porezna stopa
2.2 Porezna oslobođenja
2.2.1 Opća oslobođenja
2.2.2 Porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade
2.2.3 Porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo
2.2.4 Povlastice pri oporezivanju prometa nekretninama na područjima posebne državne skrbi
2.2.5 Oslobođenje prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
2.2.6 Porezna oslobođenja prema odredbama Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica
2.3 Nastanak i prijavljivanje porezne obveze i plaćanje poreza
2.4 Obnova postupka
3. Porez na dohodak od imovine po osnovi otuđenja nekretnina i prirez porezu na dohodak
4. Prekršajne odredbe
5. Propisi ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.