Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Naslijedili ste ili ste primili na dar, ili ste na neki drugi način stekli bez naknade, kuću, stan, gotovinu, dionice, automobil, sliku, ili neku drugu nekretninu, pokretninu ili imovinsko pravo? Znate li koje se poreze plaća i tko je, kad i koliko dužan platiti poreza? Središnji ured Porezne uprave objavio je X. dopunjeno i izmijenjeno izdanje ove brošure, a podaci su ažurni na dan 20. travnja 2016. godine. Brošuru „Oporezivanje nasljedstva i darovanja“ može se besplatno preuzeti kao dokument za preuzimanje (PDF) niže. Ova brošura pojašnjava koje su obveze i prava što proizlaze iz važećih propisa u vezi s oporezivanjem nasljedstva i darova, te kako te obveze ispuniti i ostvariti prava. U odgovorima na pitanja tko, kad i koliko je dužan platiti poreza razrađene su osnovne zakonske odredbe. Sadržaj: 1. Uvod
2. Oporezivanje naslijeđenog, darovanog, ili po nekoj drugoj osnovi bez naknade stečenog gotovog novca, novčanih tražbina, vrijednosnih papira i pokretnina
2.1. Oporezivanje gotovine, novčanih tražbina i vrijednosnih papira
...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.