U vezi s poreznim tretmanom naknada za službena putovanja koje se isplaćuju športašima koji ostvaruju športske stipendije i naknade za športska usavršavanja, u nastavku dajemo mišljenje: Odredbama čl. 10. toč. 11. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. - dalje: Zakon) porez na dohodak ne plaća se na primitke po osnovi službenih putovanja fizičkih osoba koje ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz čl. 14. Zakona ili primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz čl. 32. Zakona, u neprofitnim organizacijama uz naknadu do propisane svote. Prema čl. 7. st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05. - dalje: Pravilnik) oporezivim primitcima ne smatraju se naknade iz čl. 13. st. 2. toč. 1., 2., 5., 13. i 14. toga Pravilnika isplaćene po osnovi službenih putovanja fizičkim osobama koje u neprofitnim organizacijama ne ostvaruju primitke po osnovi nesamostalnog rada iz čl. 14. Zakona, odnosno primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz čl. 32. Zakona. Primitci po osnovi naknada za službena putovanja odnose se na službena putovanja za potrebe tih organizacija. Iznimno, oporezivim primitcima ne smatraju se naknade za službena putovanja po osnovi prijevoza i noćenja ...