Od društva "B. B." d.o.o., primili smo upit o načinu oporezivanja najma nekretnina. Naime, fizička osoba je vlasnik jedne nekretnine koju daje u zakup kao poslovni prostor i petnaest stambenih jedinica koje iznajmljuje kao stambeni prostor. Budući da od zakupa poslovnog prostora ostvaruje godišnji prihod od 80.000,00 kuna te od najma stambenog prostora prihod od 400.000,00 kuna, porezni obveznik nije obveznik poreza na dodanu vrijednost, u skladu s člankom 11. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 90/05.) i člankom 58. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br.  60/96. do 153/05.), kojima je propisano oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za najam stambenih prostorija i dijelova stana u svrhu stanovanja. Pitanje je može li porezni obveznik i nadalje utvrđivati dohodak od najamnine navedenih nekretnina u skladu s člankom 27. stavak 1. i 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br.  177/04.), odnosno kao dohodak od imovine, ili je obvezan utvrđivati dohodak od najma nekretnina kao dohodak od samostalne djelatnosti u skladu s člankom 19. do 24. Zakona o porezu na ...