Na upit Doma zdravlja MUP-a, u svezi s oporezivanjem jubilarnih nagrada za ukupan radni staž radnicima Doma zdravlja koje će biti isplaćene radnicima u 2005. godini, a odnose se na razdoblje od 1. siječnja 2002. do 14. travnja 2004. godine, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje. Člankom 10. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) Zakona o porezu na dohodak, propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa. Člankom 2. st. 2. toč. 12. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 1/05.), propisano je da se oporezivim primitcima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to nagrade radnicima za navršenih 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna, 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna, 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna, 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna, 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna, 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna i za ...