Podnositeljica upita iz dostavnog popisa zatražila je mišljenje o tome da li je obvezna plaćati porez na mirovinu koju prima od Mirovinskog fonda Ujedinjenih naroda (UNJSPF – United Nations Joint Staff Pension Fund). Podnositeljica upita navodi da je radila petnaest godina za razne organizacije Ujedinjenih naroda na teritorijima Hrvatske, Italije i Afrike te da je mirovnu iz gore navedenog mirovinskog fonda počela dobivati od travnja 2012. godine. Podnositeljica upita nadalje navodi da uzdržava sina koji studira te da dodatno plaća zdravstveno osiguranje u inozemstvu. Na gore postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku. Konvencija o povlasticama i imunitetima Ujedinjenih naroda (Narodne novine – Međ. ugov., br. 10/99.) u svome čl. 5 (odjeljak 18. b.) određuje da su službenici Ujedinjenih naroda oslobođeni od poreza na plaće i doplatke koje im isplaćuju Ujedinjeni narodi. U istom članku (odjeljak 17.) propisano je da Glavni tajnik UN-a određuje kategoriju službenika na koje se gornja odredba odnosi. U navedenoj Konvenciji nisu propisana oslobođenja za mirovine isplaćene od Ujedinjenih naroda ili vezane za raniju službu u nekoj od organizacija Ujedinjenih naroda. U Vodiču o oporezivanju mirovina iz mirovinskog fonda Ujedinjenih naroda – UNJSPF (http://www.unjspf.org/UNJSPFWeb/page.jsp?role=part&page=TaxGuide), razjašnjeno ...