Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 1. ožujka 2012. propisano je da mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu nisu oslobođene oporezivanja.
Zakon o porezu na dohodak propisuje da se mirovina rezidenata ostvarena u inozemstvu smatra primitkom od nesamostalnog rada. Oporezuje se na način koji je propisan i za dohodak od nesamostalnog rada kojeg rezidenti ostvare u inozemstvu, osim ako ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odnosno međunarodnim ugovorima nije drugačije propisano.   Republika Hrvatska ima u primjeni 52 takva ugovora, a svaki od navedenih ugovora sadrži detaljnu odredbu o podjeli prava oporezivanja mirovina između dviju država. Za utvrđivanje o kojoj se mirovini radi i koja država ima u odnosu na koju vrstu mirovine pravo oporezivanja, potrebno je svaki Ugovor detaljno proučiti. Većinom Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje primjenjuje Republika Hrvatska određeno je pravilo da se mirovine oporezuju u državi rezidentnosti prema OECD-ovom Modelu. Hrvatska ima pretežno pravo oporezivanja mirovine rezidenta ostvarene iz: Albanije, Armenije, Austrije, Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Čilea, Estonije, Francuske, Grčke, Irana, Irske, Islanda, Italije, Izraela, Jordana, Koreje, Kuvajta, Latvije, Litve, Mađarske, Malezije, Malte, Moldove, Norveške, Rusije, Sirije, Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske, Švicarske, Turske ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.