Mišljenja.hr

Oporezivanje manjka porezom na dobit

Datum objave: 07.05.2004., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/04-01/54

U svezi s vašim ponovljenim pitanjem o primjeni odredbi čl. 7., st. 1., t. 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00. i 163/02.) u kojemu je propisano da se porezna osnovica poreza na dobit uvećava za izuzimanja, pod kojima se razumijeva uzimanje proizvoda, robe i usluga za potrebe članova društva i u druge svrhe koje nisu povezane s obavljanjem djelatnosti, u koje spadaju i manjkovi na imovini, iznad visine propisane po propisima o porezu na dodanu vrijednost a na..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak