Mišljenja.hr

Oporezivanje kuće u vlastitoj izgradnji, diobeni ugovor

Datum objave: 15.01.2015., Davatelj: Porezna uprava, Klasa: 410-01/14-01/3428

Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska kojim traži tumačenje u vezi razreza poreza na promet nekretnina kod diobenog ugovora. Naime, predmet ugovora je raspolaganje katastarskom česticom zemljišta. Na predmetnom zemljištu podnositeljica upita sagradila je kuću. Postavlja se pitanje obveze plaćanja poreza na kuću u vlastitoj izgradnji. Iz predmetnog ugovora razvidno je da su isti sačinile tri ugovorne strane na način da dvije ugovorne strane svoj dio suv..

Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.
Ako imate korisničko ime i lozinku za pristup molimo da se prijavite.
Ako nemate korisničko ime i lozinku za pristup ili je pretplata istekla, potrebno se pretplatiti.
Za zasnivanje pretplatničkog odnosa kliknite ovdje.
Ako ste zaboravili lozinku kliknite ovdje.
« Povratak