Obratili ste se u vezi tumačenja članka 38 stavka 2. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14. u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 47. stavka 1. točke e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik). U upitu navodite da su u aktivnostima carinskih tijela učestala pitanja carinskih djelatnika i gospodarskih subjekata u vezi primjene poreznih propisa prilikom uvoza kirurškog konca. S obzirom na navedeno postavljeno je pitanje primjenjuje li se stopa poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) od 5% i na kirurški konac. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 38. stavka 2. točke e) Zakona i članka 47. stavka 1 točke e) Pravilnika propisano je da se PDV obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima  Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) te Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama ...