Vašim dopisom od 12. svibnja 2011. godine iznijeli ste problem s kojim ste se suočili kod uvoza proizvoda koji se sastoji od raži, ječmenog slada, ječma, cikorije i smokava, a vezano uz razvrstavanje proizvoda u Carinsku tarifu i primjenu Zakona o posebnom porezu na kavu.

Slijedom dodatne dokumentacije i uzorka kojeg ste nam dostavili, radi se o proizvodu "Chicco instant cereal coffee" proizvođača Rapunzel iz Njemačke, pakiranom u staklenoj boci mase 100 g. Proizvod je instant pripravak, u obliku smeđeg praha, a namijenjen je pripravi napitka - nadomjeska za kavu. Dobiven je od pržene raži, ječmenog slada, ječma, cikorije i smokava i u tom smislu predstavlja mješavinu različitih prženih nadomjestaka kave i njihovih ekstrakata.

Proizvod ne sadrži pravu kavu niti ekstrakte, esencije i koncentrate od kave.

Vezano uz razvrstavanje, prema Zakonu o carinskoj tarifi (Narodne novine br. 61/00., 117/00. i 119/00.) i Uredbi o Carinskoj tarifi (Narodne novine br. 138/10.), zakonski osnov za razvrstavanje robe u Carinsku tarifu čine opća pravila za primjenu carinske tarife. Navedena pravila su sastavni dio Uredbe o Carinskoj tarifi, a preuzeta iz "Međunarodne konvencije o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe".

Prema općem pravilu 1, citiramo "Za ...