Porezni obveznik „R" d.o.о. dostavio nam je upit u svezi oporezivanja isplata drugog dohotka predstavnicima stambenih zgrada. Naime, budući da se prema Zakonu о osobnom identifikacijskom broju OIB ne može dodijeliti stambenoj zgradi jer se ne smatra pravnom osobom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, a budući da se više ne izdaje sistemski broj postavlja se pitanje tko je obvezan obračunati, obustaviti i uplatiti porez na dohodak, prirez porezu na dohodak i obvezne doprinose na naknade koje se isplaćuju predstavnicima stambenih zgrada. U nastavku odgovaramo:

Sukladno članku 32. stavku 1. Zakona о porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10.) drugi dohodak je razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema stavku 2. odnosno stavku 3. toga članka umanjen za propisane izdatke iz stavka 4. i 5. toga članka. Prema članku 44. stavku 17. Pravilnika о porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. i 146/09.) primicima po osnovi kojih se utvrđuje drugi dohodak smatraju se i primici od djelatnosti koje porezni obveznik ostvari od fizičke osobe koja ne obavlja samostalnu djelatnost prema članku 18. Zakona о porezu na dohodak, odnosno djelatnost od koje se dohodak utvrđuje na način propisan ...