U svom dopisu gospodin F. S. pita da li djelomična isplata plaća (oko 6%) u obliku proizvoda koji su kupovani u njihovim prodavaonicama putem bona ili potvrde kao legitimacijskog papira, predstavlja ograničenje slobodne razmjene robe, a time i kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja - povredu ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti, u nastavku odgovaramo. Iz dopisa je razvidno da je porezni obveznik dohodak od nesamostalnog rada djelomično isplaćivao u bonovima. Temeljem čl. 12., st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.), primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju se i drugi primici koje poslodavac isplaćuje posloprimcima u svezi sa sadašnjim, prijašnjim ili budućim radom, koji se umjesto u novcu daju u naravi. Poslodavac obračunava predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada ostvarenih tijekom jednog mjeseca umanjenih za izdatke iz čl. 13., st. 1. i 3. Zakona o porezu na dohodak koji su plaćeni i umanjen za iznos mjesečnih osobnih odbitaka iz čl. 29. istog Zakona. Na pitanja je li bon legitimacijski papir i ima li u svezi s tim elemenata kaznenog djela navodimo da za davanje odgovora na traženo ...