Oporezuje li se isplata dobiti iz Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje ostvaruju hrvatski branitelji i članovi njihovih obitelji? Prema članku 52. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/04., 92/05., 107/07., 65/09., 137/09., 55/11. i 140/12.) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te HRVI iz Domovinskog rata oslobađaju se plaćanja poreza pri prometu dionica, odnosno udjela i poreza na ostvareni prihod od prijenosa dionica, odnosno udjela koji im je ustupila Agencija za upravljanje državnom imovinom te stoga po osnovi  primitaka temeljem udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ne podliježu ni oporezivanju porezom na dohodak.

...