Obavijest umirovljenicima koji primaju mirovinu iz inozemstva objavila je Porezna uprava na svojoj Internet stranici, prenosimo u nastavku: Novim Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) i novim Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 1/17), vezano uz oporezivanje mirovina (tuzemnih i/ili inozemnih) propisano je slijedeće: 1. predujam poreza na dohodak od ostvarene mirovine obračunava po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna te po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna te se obračunani predujam poreza na dohodak umanjuje za 50% 2. umanjenje za 50% umirovljenicima po osnovi ostvarenog dohotka od mirovine i umanjenje za 50% poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara međusobno se isključuju 3. ako je primatelju inozemne mirovine po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata obračunani porez na dohodak od nesamostalnog rada (plaća i mirovina) umanjuje se za postotak utvrđene invalidnosti i to prije umanjenja iz članka 24. stavka ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.