Koje poreze i ostala davanja mora platiti fizička osoba koja bi uz nesamostalni rad obavljala dodatnu djelatnost i to kao obrt, kućnu radinost, slobodno zanimanje ili temeljem ugovora o djelu, te u kojim slučajevima mora voditi knjige, a u kojim slučajevima može paušalno plaćati porez? Način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak od samostalne djelatnosti propisan je Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10. i 114/11.; dalje u tekstu Zakon) i Pravilnikom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10. i 137/11.). Člankom 17. Zakona propisano je da se dohotkom od samostalne djelatnosti smatra dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, dohodak od slobodnih zanimanja i dohodak od poljoprivrede i šumarstva. Prema članku 18. stavku 1. točki 1. Zakona, obrtom i s obrtom izjednačenim djelatnostima (obrtničkim djelatnostima), u smislu toga Zakona, se između ostalog smatraju  djelatnosti u smislu članka 1. Zakona o obrtu i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti. Između ostalog člankom 1.b Zakona o obrtu (Narodne novine br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. – pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.) propisano je da fizičke osobe mogu obavljati ...