Na upit E. & Y. koji se odnosi na porezni tretman doprinosa za obvezna socijalna osiguranja što ih sukladno međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, zaposlenici upućeni na rad u Republiku Hrvatsku plaćaju u inozemstvu, u nastavku dajemo mišljenje. Iz upita i priložene dokumentacije proizlazi da je riječ o zaposlenicima koji su iz inozemstva upućeni na rad u Republiku Hrvatsku na određeno vrijeme. Nadalje se navodi da prema međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj, zaposlenici upućeni na rad u Republiku Hrvatsku nastavljaju određeno vrijeme plaćati socijalne doprinose u državama iz kojih dolaze, te da se na njih za to vrijeme primjenjuju propisi o socijalnom osiguranju tih država, gdje i ostvaruju pravo na socijalnu zaštitu, pa stoga da za te zaposlenike ne postoji obveza plaćanja obveznih doprinosa u Republici Hrvatskoj, jer zaposlenik - rezident države s kojima Republika Hrvatska primjenjuje međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ne može biti obvezno osiguran u matičnoj državi i u Republici Hrvatskoj. Prema čl. 140. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine br. 41/01. - pročišćeni tekst), međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio ...