Na upit odvjetničkog društva M. & F. u vezi s oporezivanjem dohotka ostvarenog od autorskih pisanih djela (članci, kolumne, stručna mišljenja, eseji, priče) koje je autor kontinuirano stvarao u proteklih dvadesetak godina te za naknadu ustupa raznim naručiteljima (izdavačima) autorsko pravo na korištenje svojih djela i obveznik je poreza na dodanu vrijednost a trenutno nije u radnom odnosu, u nastavku dajemo sljedeće mišljenje. Člankom 15., st. 4., t. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.) propisano je da se drugim samostalnim djelatnostima smatraju povremene samostalne djelatnosti kao što su povremene autorske djelatnosti znanstvenika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata te druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu djelatnost ili nesamostalni rad. U predmetnom upitu navedeno je da je autor kontinuirano stvarao autorska djela i da trenutno nije u radnom odnosu što znači da mu je dohodak koji kontinuirano ostvaruje od pisanja autorskih djela jedini izvor prihoda. Iz tog razloga ne možemo njegovo kontinuirano pisanje eseja, članaka, kolumna, priča i sl. smatrati povremenom samostalnom djelatnošću. Stoga smatramo da je autor obvezan se prijaviti nadležnoj ispostavi ...