U svezi s nizom upita autoprijevoznika o načinu utvrđivanja dohotka i dobiti od obavljanja autoprijevozničke djelatnosti na području posebne državne skrbi, u nastavku odgovaramo: Zakonom o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 26/03. - pročišćeni tekst) utvrđena su područja o kojima Republika Hrvatska posebno skrbi i poticajne mjere za njihovu obnovu i razvitak. Prava iz Zakona o područjima posebne državne skrbi ostvaruju fizičke osobe koje imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi, i pravne osobe koje imaju sjedište na područjima posebne državne skrbi. Prema čl. 41., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02. i 163/03.) obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz čl. 15., st. 1., 2. i 3. ovoga Zakona na područjima posebne državne skrbi i Grada Vukovara, ostvareni dohodak od tih djelatnosti na tim područjima umanjuje se za: 1. 75% na područjima prve skupine i Grada Vukovara, 2. 50% na područjima druge skupine, 3. 25% na područjima treće skupine. Porezni obveznici koji djelatnost obavljaju na područjima posebne državne skrbi i Gradu Vukovaru, a i izvan tih područja, a koriste olakšice iz čl. 41. Zakona, obvezni su radi pravilnog utvrđivanja dohotka ...