Na upit gđe. M. E., zbog čega joj se od invalidske mirovine obustavlja porez i prirez na dohodak, a istodobno radi skraćeno radno vrijeme u dječjem vrtiću, u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 3., st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02. - u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je osnovica poreza na dohodak tuzemnog poreznog obveznika ukupni iznos dohotka kojega porezni obveznik ostvari u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos plaća novozaposlenih i nagrada učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja (čl. 43.), umanjen za preneseni gubitak (čl. 28.) i umanjen za osobni odbitak (čl. 29.). Tuzemnim poreznim obveznicima se ukupan iznos ostvarenog dohotka prema čl. 3., st. 1. Zakona, umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini 1.500,00 kuna i to svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se utvrđuje porez. Tuzemnim poreznim obveznicima se kod ostvarene mirovine na temelju prijašnjih uplata u 1. i 2. stup mirovinskog osiguranja i na temelju prijašnjih uplata premija osiguranja za dokup dijela mirovine na teret poslodavca, priznaje osobni odbitak u visini ukupne mirovine ostvarene u poreznom razdoblju, a najviše do 2.550,00 kuna mjesečno (čl. 29 ...