Porezna savjetnica iz Splita postavila je, u ime svog klijenta, upit vezano za primjenu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije prilikom oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u Ruskoj Federaciji. Naime, klijent porezne savjetnice je tuzemna pravna osoba koja ima povezano trgovačko društvo u 100% vlasništvu u Ruskoj Federaciji. Klijent iz poslovnih razloga namjerava izaslati nekoliko svojih radnika u Rusku Federaciju u svoje ovisno društvo. Radnici bi bili izaslani u razdoblju od jedne do tri godine, ili čak i duže, ovisno o mogućnostima izdavanja i produljenja radnih dozvola. Postavlja se pitanje hoće li izaslani radnici biti u obvezni podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj. Isto tako, porezna savjetnica postavlja pitanje, u ime izaslanog radnika fizičke osobe. Isti je izaslan na rad u Rusku Federaciju na jednu do tri godine, ili duže, te ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu temeljem ugovora o radu s inozemnim poslodavcem. Pitanje glasi je li izaslani radnik obvezan podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak za dohodak ostvaren u Ruskoj Federaciji, te jesu li za obvezu podnošenja iste u ovom ...