Primili smo Vaš upit koji se odnosi na oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, u dijelu koji se odnosi na računanje razdoblja plovidbe, preračunavanje primitka ostvarenog u stranoj valuti u kunsku protuvrijednost te isprava koje se prilažu uz prijavu poreza na dohodak člana posade broda u međunarodnoj plovidbi, na koji nastavno odgovaramo.

Odredbe članka 128. Pomorskog zakonika (Narodne novine br. 181/04., 76/07. i 146/08.) koje se odnose na oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada članova posade broda u međunarodnoj plovidbi stupile su na snagu 1. siječnja 2008. godine. Stoga je i člankom 93. stavak 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08. i 2/09.) propisano da se prava i obveze propisane člankom 128. Pomorskog zakonika i tim Pravilnikom, a koje se odnose na utvrđivanje i oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada što ga ostvaruju porezni obveznici rezidenti radom kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi, primjenjuju i u postupku podnošenja godišnje porezne prijave za 2008. godinu. Članovima posade broda u međunarodnoj plovidbi se u razdoblje duže od 183 dana ne uračunavaju dani po osnovama iz članka 128. stavak 2. Pomorskog zakonika iz poreznog razdoblja koja su prethodila ...