Ovu brošuru je objavila Porezna uprava, može pomoći svim fizičkim osobama kojima je isplaćena kamata, dividenda ili udio u dobiti, ili imaju dionice trgovačkog društva. Pogledajte postoje li za Vas porezne obveze, osobito ako kao vlasnik trgovačkog društva (član društva, dioničar) besplatno koristite usluge društva ili uzimate proizvode bez plaćanja, ili dajete zajam društvu.
Ova besplatna brošura daje odgovor tko, kada i koliko poreza mora platiti. Podaci u ovoj brošuri su ažurni su na dan 2. studenoga 2015., a može se preuzeti klikom miša ovdje. Dohodak od kapitala određuje čl. 30. Zakona o porezu na dohodak kao primitke što ih fizičke osobe ostvare tijekom godine, i to: 1. Primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu.
2. Primici od udjela u dobiti članova uprava trgovačkih društava ostvareni dodjelom vlastitih dionica ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica.
3. Primici od izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja od strane dioničara i članova trgovačkih društava za njihove privatne potrebe (skrivene isplate dobiti).
4. Primici od izuzimanja imovine i kori&scaron ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.