Od poreznog obveznika primili smo zahtjev za utvrđivanje porezne obveze na temelju ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog između državljanina Sjedinjenih Američkih Država kao zakupodavca i hrvatskog državljanina kao zakupoprimca. Podnositelj navodi da se navedeni ugovor o zakupu poslovnog prostora pojavio na sudu u parnici koju su državljanin Sjedinjenih Američkih Država  i podnositelj vodili radi vlasništva nad kućom koja je pravomoćno završena na način da su obojica suvlasnici kuće 40% naprema 60%. Zakupoprimac još uvijek koristi poslovni prostor iz ugovora, protiv volje suvlasnika koji je na nadležnom sudu pokrenuo postupak za naknadu štete i iseljenje zakupoprimca iz poslovnog prostora. Podnositelj navodi da su navedene činjenice poznate Ispostavi Porezne uprave, te traži da se zakupoprimcu utvrdi porezna obveza i osigura naplata poreza na dohodak od imovine po osnovi davanja u zakup nekretnina. Odredbama članka 2. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da je porezni obveznik fizička osoba koja ostvaruje dohodak. Nerezident je, sukladno članku 4. Zakona o porezu na dohodak, fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama tog Zakona ...