U vezi s vašim upitom o oporezivanju dohotka inozemnih fizičkih osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj, dajemo pojašnjenje našeg mišljenja kl.: 410-01/01-01/1030, Ur. br.: 513-07/02-3, od 11. veljače 2002. U skladu s prethodnim mišljenjem i podacima navedenim u upitu, a temeljem odredaba čl. 4. preuzetog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu koji Republika Hrvatska primjenjuje s Talijanskom Republikom (Narodne novine br. 53/91.), a koji čini dio unutarnjeg zakonodavstva i jače je pravne snage od domaćih zakona te su njegove odredbe obvezujuće, talijanski državljani zaposleni u Banca Commerciale Italiana na savjetničkim poslovima u Privrednoj banci Zagreb rezidenti su Talijanske Republike. Uzimajući u obzir predočene i priložene podatke, djelatnost koju talijanski rezidenti obavljaju u Republici Hrvatskoj ima obilježje nesamostalnog rada, te će se sukladno tome oporezivati u skladu s odredbama čl. 15. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Prema odredbama čl. 15., st. 1. Ugovora, primanja koja talijanski rezident ostvari od nesamostalnog rada u Republici Hrvatskoj, oporezuju se u Republici Hrvatskoj gdje su i ostvarena. Tako ostvarena primanja podliježu obvezi plaćanja poreza na dohodak u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) ...