Porezna uprava objavila je II. dopunjeno i izmijenjeno izdanje ove brošure, a podaci su ažurni na dan 11. studenoga 2015. godine. Brošura se može besplatno preuzeti niže (PDF) kao dokument za preuzimanje. Ova brošura pojašnjava obveze i prava što proizlaze iz važećih propisa o oporezivanju slobodnih zanimanja, te kako ispuniti obveze i ostvariti prava. Sadržaj:
1. Uvod
2. Dohodak od slobodnih zanimanja što se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga
3. Prirez porezu na dohodak
4. Porez na dobit
5. Porez na dodanu vrijednost (PDV)
6. Obvezni doprinosi
7. Propisi ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.