Od Hrvatskog novinarskog društva primili smo upit koji se odnosi na mogućnost da se pri oporezivanju dohotka od djelatnosti novinara u skladu s odredbama čl. 18., st. 13. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.), priznaju izdaci u visini 40% ostvarenih primitaka te da li na takav način oporezivanja dohotka ima utjecaja činjenica da je fizička osoba po toj osnovi i obveznik poreza na dodanu vrijednost. Nastavno odgovaramo. U skladu s odredbama čl. 15., st. 2., t. 4. Zakona o porezu na dohodak djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se i samostalne djelatnosti novinara, a dohodak od tih djelatnosti slobodnih zanimanja utvrđuje se na način propisan odredbama čl. 18. do 22. istog Zakona odnosno na temelju podataka iz propisanih poslovnih knjiga, kao razlika između ostvarenih poslovnih primitaka i nastalih izdataka. Međutim, prema odredbama čl. 18., st. 13. Zakona o porezu na dohodak porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja kao novinari, mogu odabrati oporezivanje na način propisan odredbama čl. 18., st. 12. toga Zakona. To znači da im se dohodak može utvrđivati kao razlika između svakog primitka i izdatka koji se utvrđuje u visini 40% ostvarenih od ostvarenog primitka, ali pod uvjetom da se ...