Ako nemate pretplatu na misljenja.hr, pretplatite se na idućih 12 mjeseci po cijeni već od 21,33 kn mjesečno, više klikom miša ovdje! Porezna uprava objavila je VI. dopunjeno i izmijenjeno izdanje brošure Oporezivanje autorskih naknada, podaci su u ovoj brošuri ažurni na dan 4. prosinca 2015. godine.
Brošura se može besplatno preuzeti (PDF) kao dokument za preuzimanje niže. Ova brošura daje pojašnjenja o obvezama i pravima što proizlaze iz važećih propisa o oporezivanju autorskih naknada, te kako ispuniti te obveze i ostvariti prava. Sadržaj:
1. Uvod
2. Porez na dohodak
2.1 Porez na dohodak od drugog dohotka
2.2 Porez na dohodak od slobodnih zanimanja što se utvrđuje na temelju poslovnih knjiga
3. Prirez porezu na dohodak
4. Porez na dobit
5. Porez na dodanu vrijednost (PDV)
6. Obvezni doprinosi
7. Propisi ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.