Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Sveti Ilija objavljena je u Narodnim novinama br. 113/13., primjenjuje se od 1. listopada 2013. godine.   Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala i porez na dohodak od osiguranja Prirez porezu na dohodak plaća se prema prebivalištu, odnosno prema uobičajenom boravištu obveznika. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.