Odluka o općinskim porezima i prirezu poreza na dohodak Općine Sv. Filip i Jakov objavljena je u Narodnim novinama br. 156/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.
Općina Sv. Filip i Jakov uvodi i njoj pripadaju sljedeći porezi i prirez na dohodak:
a) prirez porezu na dohodak
b) porez na potrošnju
c) porez na kuće za odmor i
d) porez na tvrtku ili naziv.

Obveznik prireza poreza na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak i ima prebivaliste ili uobičajeno boraviste na području Općine Sv. Filip i Jakov.
Osnovica prireza poreza na dohodak je porez na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.
  Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, rakija i ostala žestoka pića) piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima bez prirodnih sokova.
Obveznik poreza na potrošnju jest pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.
Osnovicu poreza ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.