Općina Kloštar Podravski uvodi prirez porezu na dohodak 5% od 8. srpnja 2014. Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Podravski objavljena je u Narodnim novinama br. 79/14., stupa na snagu 8. srpnja 2014.   Ovom odlukom propisuju se općinski porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv,
5. porez na korištenje javnih površina.   Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili boravištem na području Općine.
Osnovica prireza na dohodak je porez na dohodak, a plaća se po stopi 5%.   Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića plaća se po stopi od 3%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.