Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Đurmanec objavljena je u Narodnim novinama br. 153/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.

Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, stopa te način obračuna i plaćanja prireza porezu na dohodak koji je vlastiti izvor prihoda Proračuna Općine Đurmanec.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.
Osnovica prireza porezu na dohodak je utvrđen porez na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaćaju fizičke osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Općine Đurmanec, a obveznici su plaćanja poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.
Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Općine Đurmanec i uplaćuje se na račun poreza i prireza na dohodak broj: HR3910010051710812009.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.