Carinska uprava objavila je na svojoj Internet stranici da od 1. siječnja prestaje status država korisnica Općeg sustava povlastica kojima se priznaje povlašteni tretman robe pri uvozu u Europsku uniju za robu GSP podrijetla za Kamerun, Fidži, Gruziju, Irak, Maršalove Otoke i Tongu te Ekvador.
Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/1979 od 28. kolovoza 2015. i izmjenama priloga II., III. i IV: Uredbe br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o promjeni sustava općih carinskih povlastica propisano je da države Kamerun, Fidži, Gruzija, Irak, Maršalovi Otoci i Tonga izlaze iz sustava GSP-a kao države korisnice zaključno s 31. prosincom 2016.
Napominje se da se za robu s podrijetlom iz tih zemalja od 1. siječnja 2017. neće više prihvaćati dokazi o podrijetlu izdani temeljem GSP-a (FORM A, izjava na računu) odnosno preferencijal 200 neće biti primjenjiv.
Ista situacija je i s Ekvadorom. Preferencijalni tretman robe za Ekvador temeljem Uredbe (EU) 1384/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, prestaje važiti s 31. prosincom 2016. Ova Uredba je omogućila Ekvadoru da roba ekvadorskog podrijetla uživa isti status robe kao i roba s GSP podrijetlom, najduže do 31. prosinca 2016. uz predočenje potvrde FORM A ili izjave na ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.